Výsledky v škole (zlé učebné výsledky detí)

Istá matka mi s beznádejou rozprávala o svojom dvanásťročnom synovi, že nejaví žiaden záujem o školu. Na rodičovskom združení jej učitelia povedali, že chlapec na vyučovaní nestačí držať krok s ostatnými a nič sa s ním nedá robiť. Chlapec predtým nebol chorý a bol aj dobrým športovcom. Teraz bol bledý a pod očami mal tmavé kruhy. Podľa môjho názoru bol chorý. Odporúčala som mu denne dve šálky pŕhľavového čaju s dvoma čajovými lyžičkami švédskeho horkého. Zakrátko, po šiestich týždňoch, na najbližšom rodičovskom združení boli všetci prekvapení: učitelia, rodičia a napokon aj sami žiaci. Tam, kde boli štvorky a pätorky, boli teraz dvojky a jednotky. Tieto dobré výsledky v škole povzbudili chlapca k ešte lepšiemu výkonu. Neúspechy v učení nie sú vždy znakom lenivosti dieťaťa. Často môžu mať príčinu v rastových poruchách alebo v samom organizme, ako sme to videli v tomto prípade. Jednoduché byliny veľmi rýchlo pomohli.