Štítna žľaza (zväčšená štítna žľaza)

Časté kloktanie čajom z drobno nasekaného krtičníka hľuznatého alebo čajom z lipkavca lieči vnútorne i navonok zväčšenú štítnu žľazu. Krtičník možno nájsť na brehoch potokov, v priekopách a vlhkých krovinách. Má nenápadné červenohnedé kvety a tmavohnedé, podlhovasto vajcovité špicaté listy, ktoré ostro páchnu, podobne ako baza. Podľa ich zápachu si nemožno krtičník pomýliť s inými bylinami. Kým z krtičníka zbierame len listy a čajom z nich hlboko kloktáme, no nepijeme ho, lipkavec zbierame celý i s kvetmi, čajom hlboko kloktáme a dúšok z neho odpijeme. Istej známej z Viedne sa urobila roku 1979 dosť viditeľná struma. Bála sa operácie, preto som jej poradila, aby včasne zjari, keď sa objaví prvý lipkavec, začala kloktať jeho zápar. O rok mi celá šťastná rozprávala, že manžel jej často zbieral lipkavec; ihneď pocítila, že struma sa zmenšuje, až celkom zmizla.