Sluchové orgány (bolesti sluchových orgánov)

Zádušník brečtanovitý, Šalviu a rebríček zmiešame v rovnakom pomere. Z tejto bylinnej zmesi urobíme zápar na vyplachovanie uší. Do ucha sa však môže vložiť aj vata pokvapkaná švédskym horkým. Najprv sa odporúča nakvapkať do ucha pár kvapiek teplého tymianového oleja (dúška tymianová). Postupuje sa pritom tak, že sa do horúcej vody ponorí lyžička, a potom sa do nej kvapnú jedna alebo dve kvapky oleja.