Nechty (zápal nechtového lôžka, lámavé nechty alebo poškodené)

Pri zápale nechtového lôžka sa za studena pripraví 50 g slezu nebadaného, pred spánkom sa macerát prihreje a pridá do kúpeľa na nohy alebo ruky. Kúpeľ má trvať 20 minút. Vodu z kúpeľa možno ešte dva alebo tri razy použiť. Nechtové lôžko natrieme nechtíkovou masťou a priložíme naň obklad zo švédskych bylín. Lámavé alebo poškodené nechty natierame cibuľovou šťavou alebo šťavou z blyskáča jarného. Cibuľa sa prekro}í a prekrojenou plochou sa necht častejšie natiera. Cibuľu možno aj odšťaviť. Úspešne sa používa aj šťava blyskáča, rastúceho na okraji lesov a lúk. Zhrubnutá stonka sa naspodu nareže a necht sa opakovane natiera jej šťavou. Jednorazovým natieraním sa nijaký výsledok nedosiahne, necht sa musí natierať dlhodobo.