„Najvyšší vytvoril zo zeme liečivé byliny
a múdry muž ich nebude odmietať od seba.“
Starý zákon, Sirach: 38,4

Napriek tomu, že mnohí z rozličných strán útočia na moju osobu a moje rady v knihe Zdravie z Božej lekárne, dala som sa presvedčiť oduševnenými listami od zdravých i chorých, od lekárov i liečiteľov z vlasti i zo zahraničia a rozhodla som sa ponúknuť ľuďom svoje vedomosti a novšie skúsenosti s liečivými rastlinami v prepracovanom a rozšírenom vydaní tejto knihy.

V čase, keď sa väčšina ľudstva priveľmi odklonila od prirodzeného spôsobu života a privodila si nesprávnou životosprávou hrozné choroby, mali by sme opäť začať vyhľadávať naše liečivé rastliny, ktorými nás Pán Boh vo svojej láskavosti od nepamäti obdarúva. Ctihodný otec Kneipp vo svojej knihe hovorí: „Na každú chorobu vyrástla bylinka.“ Každý teda môže poslúžiť svojmu zdraviu, keď prezieravo a v pravý čas zbiera rastliny z Božej lekárne, denne alebo počas liečebnej kúry z nich pije zápar a využíva ich vo forme extraktov, mastí, obkladov, horúcich parných obkladov alebo prísad do kúpeľa. Ak sa rozhodneme užívať liečivé rastliny, treba začať s bylinami prečisťujúcimi krv, ako sú cesnak medvedí, pŕhľava dvojdomá, veronika lekárska, púpava lekárska a skorocel. Kúry z týchto bylín, užívané presne podľa návodu, nemôžu nikdy uškodiť. Ak neprinášajú úľavu, alebo pomôžu len zriedka, možno hľadať príčinu v geopatických rušivých zónach v bytových alebo pracovných priestoroch. Vtedy treba zavolať skúseného prútkára, aby vyhľadal miesto, kde nepôsobí vyžarovanie.


Pri ťažkých nevoľnostiach, horúčke a iných výrazných príznakoch chorôb treba bezodkladne navštíviť lekára, aby určil správnu diagnózu a dal radu. Priebeh ťažkej choroby a proces liečenia má, prirodzene, odborne kontrolovať lekár. Uznávaná lekárska veda začína využívať prírodné liečiteľstvo, ako to vyplýva zo záverov 25. medzinárodného kongresu pre ďalšie vzdelávanie Nemeckej lekárskej komory a Rakúskej lekárskej komory, ktorý sa konal v marci 1980 v Badgasteine v salzburskom kraji za prítomnosti takmer 1 500 lekárov. Univerzitný profesor doktor Carl Alken zo sárskej univerzity v Spolkovej republike Nemecko odôvodňuje dôraznejší návrat medicíny k liečivým silám prírody takto: „Po druhej svetovej vojne boli lekári bezmocní voči tuberkulóze alebo zlyhaniu obličiek. Po zavedení antibiotík nastal veľký obrat – a dnes musíme zápasiť s negatívnymi následkami zapríčinenými čiastočným predávkovaním alebo mylným nasadením tohto blahodarného prostriedku. Potom začali lavínovite narastať hubovité ochorenia, ktorých príčinou boli poruchy biologickej rovnováhy spôsobené priveľkým množstvom liekov alebo vplyvmi prostredia.“
Už roky sledujem lekárske zasadnutia a kongresy, ktorých výsledky sa objavujú aj v dennej tlači. Mnohí zodpovední lekári varujú pred nadmerným užívaním tabletiek. Znova a znova sa zdôrazňuje najmä to, aké nebezpečné môžu byť prostriedky utišujúce bolesť. Mnohí ľudia ich berú nekontrolovane, bez vedomia lekára a niekedy si spôsobia ťažké poškodenie orgánov. Keď sa dlhší čas užívajú prostriedky znižujúce krvný tlak, môžu napríklad u žien vyvolať rakovinu prsníkov, ktorú v týchto prípadoch dokázali tri nezávisle od seba pracujúce vedecké skupiny v Bostone, Bristole a v Helsinkách.
V tejto publikácii by som chcela chorým ľuďom priblížiť liečivú silu a účinky určitých rastlín, doplniť brožúru

Zdravie z Božej lekárne svojimi skúsenosťami, ktoré som nazbierala za posledného dva a pol roka, a podať im pomocnú ruku na ceste k uzdraveniu. Človeka povznáša, keď sa vlastnou silou, vôľou i vďaka Božej pomoci vylieči prostredníctvom liečivých rastlín z ťažkej choroby. Účasť na vlastnom uzdravovaní človeka natoľko povznáša, že chorý už tým spolovice prekoná beznádejnosť svojej situácie.
Vždy znova sa ma ľudia pýtajú, kde som získala vedomosti o liečivých rastlinách. Neviem na to presne odpovedať. V detstve som trávievala prázdniny v rodine istého horára. Tam som si, napriek útlemu veku, uvedomovala vzájomné súvislosti v prírode. Už ako dieťa som poznávala rastliny, učila som sa ich názvy, ale nepoznala som ich liečivé účinky. Moja matka bola veľkou obdivovateľkou ctihodného otca Kneippa a usilovala sa, aby sme my deti vyrastali prirodzene, bez vplyvov chémie.
Dve udalosti z raného dievčenstva silne ovplyvnili môj život. Istá asi 40-ročná vdova, matka troch detí, ochorela na leukémiu a ako nevyliečiteľne chorú ju postali z nemocnice domov. Lekári jej dávali už len tri dni života. Jej sestra, ustarostená o tri budúce siroty, zobrala moč chorej a šla k zelinkárke neďaleko Karlových Varov.

Zelinkárka sa na ňu rozkričala: „Iba teraz idete s touto mŕtvou vodou?“, no pomohla jej bylinkami. Pri klinickom vyšetrení o desať dní sa nezistila ani stopa po leukémii.
Podobne to bolo takmer v tom istom čase s 38-ročnou matkou štyroch detí. Aj tu šlo o leukémiu a lekári chorej už už nedávali žiadnu nádej. Táto žena sa tiež poradila so zelinkárkou a priniesla si potrebné byliny. Denne si pripravovala niekoľko krčahov bylinného Čaju. Pravidelne z neho odpila dúšok a pomyslela si: ,,Ak mi aj nepomôže, určite mi neuškodí.“ Vyšetrenie po desiatich dňoch ukázalo: ani stopy po leukémii! Z týchto príkladov vidíme, že je nesmierne dôležité, aby sme pri zdanlivo nevyliečiteľných chorobách vypili denne veľké množstvo čaju. Od vtedy mám jednu istotu – že byliny môžu pomôcť aj pri zhubných chorobách.

Na Hromnice roku 1961 zomrela moja dobrá matka. Odvtedy mám určitý cit pre liečivé účinky rastlín. K tomu sa pridali nové skúsenosti a dozrel vo mne bezpečný cit pre liečivé účinky rasltín z Božej lekárne. Stalo sa to tak akoby ma vyššia moc, predovšetkým Matka Božia, pomocníčka chorých, viedla správnou cestou. Dôvera k nej, úcta a modlitba pred jedným zázračným mariánskym obrazom, ktorý sa nezvyčajným spôsobom dostal do mojích rúk i môjho vlastníctva, mi vždy pomáhajú v neistých prípadoch. Preto sa usiiujem viesť ľudí nielen k poznaniu liečivých síl bylín, ale predovšetkým všemohúcnosti Stvoriteľa, v ktorého rukách spočíva náš život a nachádza istotu. Uňho hľadáme pomoc a útechu, v ťažkých chorobách s pokorou a úctou siahame po bylinách z jeho lekárne. Na ňom je, aby nás viedol, obdarúval a usmerňoval život podľa svojej vôle.

mariatrebenGrieskirchen, máj 1980
MARIA TREBEN